Sra. Anna Gabriel i Sabaté

Filiació

Fotografia de Anna Gabriel i Sabaté
Llista Electoral:
Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent 
Partit Polític:
Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent 
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent. Portaveu. Alta: 26.10.2015, BOPC, 3. Baixa: 28.10.2017.

Càrrecs parlamentaris

Més informació