Sra. Anna Gabriel i Sabaté

XI legislatura (26 d'octubre de 2015 - 28 d'octubre de 2017)

Filiació

Fotografia de Anna Gabriel i Sabaté

Dades electorals

Llista Electoral:
Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent 
Circumscripció:
 
Partit Polític:
Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent 

Adscripció

Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent. Portaveu. Alta: 26.10.2015, BOPC, 3. Baixa: 28.10.2017.

Càrrecs parlamentaris

Més informació