I. Sra. Elena Fort i Cisneros

Filiació

Fotografia de Elena Fort i Cisneros
Llista Electoral:
Junts per Catalunya 
Partit Polític:
Junts per Catalunya 
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Membre. Alta: 25.05.2019, BOPC, 347. Baixa: 22.12.2020.

Càrrecs parlamentaris

Més informació