Il·lm. Sr. Ramon Vilalta i Oliva

Filiació

Fotografia de Ramon Vilalta i Oliva
Grup parlamentari:

Grup Socialista al Parlament de Catalunya. Membre. Alta: 05.12.1995, BOPC, 1. Baixa: 24.08.1999.

Membre de la legislatura:

VI (1999-2003), V (1995-1999), IV (1992-1995),

Càrrecs parlamentaris

Més informació