I. Sra. M. Carme Vidal i Xifre

Filiació

Fotografia de M. Carme Vidal i Xifre
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 05.12.1995, BOPC, 1. Baixa: 06.08.1998, BOPC, 321.

Membre de la legislatura:

V (1995-1999), IV (1992-1995),

Càrrecs parlamentaris

Més informació