Sr. Vidal Aragonés Chicharro

Filiació

Fotografia de Vidal Aragonés Chicharro
Llista Electoral:
Candidatura d'Unitat Popular 
Partit Polític:
Candidatura d'Unitat Popular 
Grup parlamentari:

Grup Mixt. Membre. Alta: 26.01.2018. Baixa: 12.03.2021.

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent. Membre. Alta: 26.01.2018, BOPC, 8. Baixa: 12.03.2021.

Càrrecs parlamentaris

Més informació