Sr. Carles Riera Albert

XI legislatura (26 d'octubre de 2015 - 28 d'octubre de 2017)

Filiació

Fotografia de Carles Riera Albert

Dades electorals

Llista Electoral:
Candidatura d'Unitat Popular 
Circumscripció:
Circumscripció electoral de Barcelona 
Partit Polític:
Candidatura d'Unitat Popular 

Adscripció

Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent. Membre. Alta: 25.10.2016, BOPC, 245. Baixa: 28.10.2017.

Càrrecs parlamentaris

Més informació