Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes interlegislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.


Sr. Carles Riera Albert

Filiació

Fotografia de Carles Riera Albert
Llista Electoral:
Candidatura d'Unitat Popular 
Partit Polític:
Candidatura d'Unitat Popular 
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent. Membre. Alta: 25.10.2016, BOPC, 245. Baixa: 28.10.2017.

Membre de la legislatura:

XII (2018-2020), XI (2015-2017),

Càrrecs parlamentaris

Més informació