Sra. Pilar Castillejo Medina

Filiació

Fotografia de Pilar Castillejo Medina
Llista Electoral:
Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent 
Partit Polític:
Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent 
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent. Membre. Alta: 16.02.2016, BOPC, 59. Baixa: 14.10.2016, BOPC, 238.

Càrrecs parlamentaris

Més informació