I. Sr. Alberto Villagrasa Gil

Filiació

Fotografia de Alberto Villagrasa Gil
Llista Electoral:
Partit Popular / Partido Popular 
Partit Polític:
Partit Popular / Partido Popular 
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Membre. Alta: 05.11.2015, BOPC, 6. Baixa: 28.10.2017.

Càrrecs parlamentaris

Més informació