I. Sr. Joan García González

Filiació

Fotografia de Joan García González
Llista Electoral:
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 
Circumscripció:
Circumscripció electoral de Barcelona 
Partit Polític:
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Ciutadans. Membre. Alta: 26.10.2015, BOPC, 3. Baixa: 28.10.2017.

Membre de la legislatura:

XIII - XIV (2021-actualitat), XII (2018-2020), XI (2015-2017),

Càrrecs parlamentaris

Més informació

Dades personals - biografia (Dades a tancament de legislatura)

Naixement i residència

Nascut a Sabadell (Vallès Occidental) el 1975. Viu a Sabadell.


Formació i activitat professional

Llicenciat en geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1998). Màster en tecnologies de la informació geogràfica a la Universitat Autònoma de Barcelona (2000). Ha treballat com a becari a l'Institut Cartogràfic de Catalunya (1999-2000). Ha treballat a la consultoria Guver (2000-2001), fent tasques tècniques en GIS a Al-Pi Telecomunicacions, on finalment va entrar formar part com a treballador el 2001. Després de la compra definitiva d'Al-Pi pel grup France Telecom, ha treballat a Orange España com a cap de projectes de sistemes fins al 2015. Actualment en situació d'excedència.


Trajectòria política i institucional

Afiliat a Ciutadans - Partit de la Ciutadania (Cs) des que es va fundar (2006), hi ha desenvolupat diverses tasques internes.