Il·lma. Sra. Montserrat Fornells i Solé

Filiació

Fotografia de Montserrat Fornells i Solé
Llista Electoral:
Esquerra Republicana de Catalunya-Catalunya Sí 
Partit Polític:
Esquerra Republicana de Catalunya-Catalunya Sí 
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Republicà. Membre. Alta: 29.01.2018, BOPC, 8. Baixa: 22.12.2020.

Membre de la legislatura:

XII (2018-2020), XI (2015-2017),

Càrrecs parlamentaris

Més informació