I. Sr. Jordi Portabella i Calvete

Filiació

Fotografia de Jordi Portabella i Calvete
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Portaveu adjunt. Alta: 05.12.1995, BOPC, 1. Baixa: 16.07.1999.

Membre de la legislatura:

V (1995-1999), IV (1992-1995),

Càrrecs parlamentaris

Més informació