Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes interlegislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.


I. Sr. Sergio Santamaría Santigosa

Filiació

Fotografia de Sergio Santamaría Santigosa
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Membre. Alta: 29.11.2016, BOPC, 275. Baixa: 28.10.2017.

Membre de la legislatura:

XI (2015-2017), X (2012-2015),

Càrrecs parlamentaris

Més informació