Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio

Filiació

Fotografia de Dionís Guiteras i Rubio
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 18.12.2012, BOPC, 1. Baixa: 04.08.2015.

Càrrecs parlamentaris

Més informació