I. Sr. José María Espejo-Saavedra Conesa

XI legislatura (26 d'octubre de 2015 - 28 d'octubre de 2017)

Filiació

Fotografia de José María Espejo-Saavedra Conesa

Dades electorals

Llista Electoral:
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 
Circumscripció:
Circumscripció electoral de Barcelona 
Partit Polític:
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 

Adscripció

Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Ciutadans. Membre. Alta: 26.10.2015, BOPC, 3. Baixa: 17.01.2018.

Càrrecs parlamentaris

Més informació