Il·lm. Sr. Joan Manuel Sabanza i March

Filiació

Fotografia de Joan Manuel Sabanza i March
Grup parlamentari:

Grup Mixt. Membre. Alta: 23.11.1989, BOPC, 115. Baixa: 21.01.1992.

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 20.06.1988, BOPC, 115. Baixa: 23.11.1989.

Membre de la legislatura:

VI (1999-2003), V (1995-1999), IV (1992-1995), III (1988-1992),

Càrrecs parlamentaris

Més informació