I. Sr. Manel Nadal i Farreras

Filiació

Fotografia de Manel Nadal i Farreras
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 09.01.2004, BOPC, 6.

Membre de la legislatura:

VII (2003-2006), VI (1999-2003), V (1995-1999), IV (1992-1995), III (1988-1992), II (1984-1988),

Càrrecs parlamentaris