I. Sra. Imma Mayol i Beltran

Filiació

Fotografia de Imma Mayol i Beltran
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV). Membre. Alta: 05.12.1995, BOPC, 1. Baixa: 24.08.1999.

Membre de la legislatura:

V (1995-1999), IV (1992-1995),

Càrrecs parlamentaris

Més informació