I. Sra. Annabel Marcos i Vilar

Filiació

Fotografia de Annabel Marcos i Vilar
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 27.01.2011, BOPC, 16. Baixa: 02.10.2012.

Membre de la legislatura:

X (2012-2015), IX (2010-2012),

Càrrecs parlamentaris

Més informació