I. Sr. José Manuel Villegas Pérez

Filiació

Fotografia de José Manuel Villegas Pérez
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Ciutadans. Membre. Alta: 18.12.2012, BOPC, 1. Baixa: 04.08.2015.

Càrrecs parlamentaris

Més informació