I. Sr. Joan Herrera Torres

Filiació

Fotografia de Joan Herrera Torres
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. President. Alta: 17.12.2010. Baixa: 17.12.2012.

Membre de la legislatura:

X (2012-2015), IX (2010-2012),

Càrrecs parlamentaris

Més informació