I. Sra. Maria Senserrich i Guitart

Filiació

Fotografia de Maria Senserrich i Guitart
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Membre. Alta: 24.11.2020, BOPC, 742. Baixa: 22.12.2020.

Membre de la legislatura:

XII (2018-2020), XI (2015-2017), X (2012-2015), IX (2010-2012),

Càrrecs parlamentaris

Més informació