I. Sra. Ramona Barrufet i Santacana

Filiació

Fotografia de Ramona Barrufet i Santacana
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 18.12.2012, BOPC, 1. Baixa: 04.08.2015.

Membre de la legislatura:

XI (2015-2017), X (2012-2015), IX (2010-2012),

Càrrecs parlamentaris

Més informació