I. Sra. Alicia Alegret Martí

Filiació

Fotografia de Alicia Alegret Martí
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Membre. Alta: 18.12.2012, BOPC, 1. Baixa: 04.08.2015.

Membre de la legislatura:

X (2012-2015), IX (2010-2012),

Càrrecs parlamentaris

Més informació