Excm. Sr. Roc Fuentes i Navarro

Filiació

Fotografia de Roc Fuentes i Navarro
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV). Membre. Alta: 05.12.1995, BOPC, 1. Baixa: 24.08.1999.

Membre de la legislatura:

V (1995-1999), IV (1992-1995), III (1988-1992),

Càrrecs parlamentaris

Més informació