I. Sr. Daniel Font i Cardona

Filiació

Fotografia de Daniel Font i Cardona
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 22.11.2006, BOPC, 3. Baixa: 05.10.2010.

Membre de la legislatura:

IX (2010-2012), VIII (2006-2010), IV (1992-1995), III (1988-1992),

Càrrecs parlamentaris

Més informació