I. Sra. Patrícia Gomà i Pons

Filiació

Fotografia de Patrícia Gomà i Pons
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 13.12.2006, BOPC, 15. Baixa: 25.03.2008. Portaveu adjunta. Alta: 25.03.2008. Baixa: 16.12.2010.

Càrrecs parlamentaris

Més informació