Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes interlegislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.


I. Sra. Patrícia Gomà i Pons

Filiació

Fotografia de Patrícia Gomà i Pons
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 13.12.2006, BOPC, 15. Baixa: 25.03.2008. Portaveu adjunta. Alta: 25.03.2008. Baixa: 16.12.2010.

Càrrecs parlamentaris

Més informació