Il·lma. Sra. Agnès Pardell Veà

Filiació

Fotografia de Agnès Pardell Veà
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialista. Membre. Alta: 17.12.2010. Baixa: 02.10.2012.

Membre de la legislatura:

IX (2010-2012), VIII (2006-2010),

Càrrecs parlamentaris