I. Sra. Anna Figueras i Ibàñez

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Filiació

Fotografia de Anna Figueras i Ibàñez

Dades electorals

Circumscripció:
 

Adscripció

Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 18.12.2012, BOPC, 1. Baixa: 04.08.2015.

Càrrecs parlamentaris

Més informació