Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes interlegislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.


I. Sr. José Domingo Domingo

Filiació

Fotografia de José Domingo Domingo
Grup parlamentari:

Grup Mixt. Membre. Alta: 20.11.2006, BOPC, 3. Baixa: 22.01.2007, BOPC, 23. Portaveu adjunt. Alta: 22.01.2007, BOPC, 23. Baixa: 05.10.2010.

Càrrecs parlamentaris

Més informació