I. Sr. José Domingo Domingo

Filiació

Fotografia de José Domingo Domingo
Grup parlamentari:

Grup Mixt. Membre. Alta: 20.11.2006, BOPC, 3. Baixa: 22.01.2007, BOPC, 23. Portaveu adjunt. Alta: 22.01.2007, BOPC, 23. Baixa: 05.10.2010.

Càrrecs parlamentaris

Més informació