I. Sra. Mercè Civit Illa

Filiació

Fotografia de Mercè Civit Illa
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Membre. Alta: 17.12.2010. Baixa: 02.10.2012.

Membre de la legislatura:

IX (2010-2012), VIII (2006-2010),

Càrrecs parlamentaris

Més informació