Il·lm. Sr. Pere Bosch Cuenca

Filiació

Fotografia de Pere Bosch Cuenca
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 25.01.2011, BOPC, 16. Baixa: 02.10.2012.

Membre de la legislatura:

X (2012-2015), IX (2010-2012), VIII (2006-2010),

Càrrecs parlamentaris

Més informació