Excm. Sr. Antoni Dalmau i Ribalta

Filiació

Fotografia de Antoni Dalmau i Ribalta
Grup parlamentari:

Grup Socialista al Parlament de Catalunya. Membre. Alta: 05.12.1995, BOPC, 1. Baixa: 24.08.1999.

Membre de la legislatura:

V (1995-1999), IV (1992-1995), III (1988-1992),

Càrrecs parlamentaris

Més informació