I. Sra. Laia Ortiz Castellví

Filiació

Fotografia de Laia Ortiz Castellví
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Membre. Alta: 17.12.2010. Baixa: 02.12.2011, BOPC, 201.

Membre de la legislatura:

IX (2010-2012), VIII (2006-2010),

Càrrecs parlamentaris

Més informació