I. Sr. Àngel Colom i Colom

Filiació

Fotografia de Àngel Colom i Colom
Grup parlamentari:

Grup Mixt. President. Alta: 08.10.1996, BOPC, 99. Baixa: 24.08.1999.

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. President. Alta: 05.12.1995, BOPC, 1. Baixa: 08.10.1996, BOPC, 99.

Membre de la legislatura:

V (1995-1999), IV (1992-1995), III (1988-1992),

Càrrecs parlamentaris

Més informació