I. Sr. Joan Carles Gallego i Herrera

Declaració de béns (01/03/2021)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 150.000,00 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 2.500,00 €
Altres valors mobiliaris (títols públics, fons d'inversions etc.)
Valor Total: 2.800,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 55.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
01/06/2013 SEAT ALTEA 
01/06/2018 PIAGGIO MP300