I. Sr. Ferran Pedret i Santos

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Ferran Pedret i Santos

Declaració de béns (08/01/2018)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 63.600,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 13.621,16 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
16/10/2017 CITROËN C4 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
CRÈDIT AL CONSUM 7.723,20 €