Agenda de Najat Driouech Ben Moussa

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Abril de 2020

Dimecres, 8

16:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 07/04/2020)

Dijous, 9

10:00h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 07/04/2020)

Divendres, 24

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 20/04/2020)

Dimecres, 29

10:00h

Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 24/04/2020)