Agenda de Najat Driouech Ben Moussa

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Març de 2019

Dimarts, 5

11:00h

Reunió amb l'associació APRODEME

Barcelona

(Aparició al web: 05/03/2019)

12:00h

14:00h

Reunió de Grup

Parlament de Catalunya

(Aparició al web: 04/03/2019)

Dimecres, 6

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 01/03/2019)

Dijous, 7

09:01h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 06/03/2019)

Dilluns, 11

15:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 07/03/2019)

Dimarts, 12

15:00h

Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 07/03/2019)

15:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 07/02/2019)

Dimecres, 13

10:00h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 07/03/2019)

15:30h

Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 05/03/2019)

Dijous, 14

09:00h

Reunió amb Save the Children

Reunió conjunta amb membres de la Comissió de la Infància

Parlament de Catalunya

(Aparició al web: 19/02/2019)

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 11/03/2019)

Dimarts, 19

12:00h

14:00h

Reunió de Grup

Parlament de Catalunya

(Aparició al web: 13/03/2019)

Dimecres, 20

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 15/03/2019)

17:00h

Reunió amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA)

Parlament de Catalunya

(Aparició al web: 13/03/2019)

Dijous, 21

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 20/03/2019)

10:00h

Reunió amb la Fundació Pere Tarrés

Parlament de Catalunya

(Aparició al web: 13/03/2019)

Dilluns, 25

16:30h

18:30h

Visita al Casal dels Infants

Barcelona

(Aparició al web: 25/03/2019)

Dimecres, 27

10:00h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 21/03/2019)

Dijous, 28

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 22/03/2019)