Agenda de Marta Vilalta i Torres

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Març de 2016

En data d'avui no hi ha programada cap activitat per a aquesta setmana.