Agenda parlamentària

Maig de 2013

Dijous, 2

16:00h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 26/04/2013)

16:00h

Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 26/04/2013)

Divendres, 3

10:00h

Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/04/2013)

10:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 30/04/2013)

Dilluns, 6

16:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei electoral de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 02/05/2013)

Dimarts, 7

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 03/05/2013)

16:00h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/04/2013)

16:00h

Comissió de Polítiques de Joventut

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/04/2013)

16:00h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 02/05/2013)

Dimecres, 8

09:55h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 08/05/2013)

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 03/05/2013)

Dijous, 9

09:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 08/05/2013)

10:10h

Mesa del Parlament

Sessió extraordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 09/05/2013)

10:22h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/05/2013)

14:27h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària (continuació). En acabar la sessi?en?a del migdia.

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/05/2013)

16:00h

Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària

(Desconvocat/ada: 09/12/2015)

Divendres, 10

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/05/2013)

Dilluns, 13

16:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 07/05/2013)

16:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei electoral de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 08/05/2013)

Dimarts, 14

10:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 09/05/2013)

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 10/05/2013)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 10/05/2013)

13:45h

Comissió de l'Estatut dels Diputats

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/05/2013)

Dimecres, 15

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 09/05/2013)

10:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/05/2013)

10:00h

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 29/04/2013)

16:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/05/2013)

16:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 06/05/2013)

Dijous, 16

09:30h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/05/2013)

10:00h

Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 02/05/2013)

11:30h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/05/2013)

16:00h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/05/2013)

16:00h

Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/05/2013)

17:00h

Comissió d'Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l'Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors

(Desconvocat/ada: 09/12/2015)

Divendres, 17

10:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 14/05/2013)

Dimarts, 21

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 17/05/2013)

Dimecres, 22

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 17/05/2013)

Dijous, 23

09:33h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/05/2013)

Divendres, 24

10:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública

(Desconvocat/ada: 09/12/2015)

Dilluns, 27

10:00h

Comissió d'Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l'Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/05/2013)

15:30h

Comissió d'Investigació sobre la Gestió en l'Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses

(Desconvocat/ada: 09/12/2015)

Dimarts, 28

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 24/05/2013)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 24/05/2013)

16:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/05/2013)

Dimecres, 29

10:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 24/05/2013)

10:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/05/2013)

16:00h

Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 24/05/2013)

16:00h

Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/05/2013)

Dijous, 30

09:00h

Mesa ampliada

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 07/07/2015)

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/05/2013)

10:00h

Comissió de Cultura i Llengua

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 27/05/2013)

16:00h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 24/05/2013)

16:00h

Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 24/05/2013)

Divendres, 31

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/05/2013)