Agenda parlamentària

Setembre de 2016

Dijous, 1

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 29/08/2016)

Dilluns, 5

10:00h

Comissió d'Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 02/09/2016)

Dimarts, 6

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 02/09/2016)

Divendres, 9

10:00h

Ponència: Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 07/09/2016)

Dilluns, 12

15:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/09/2016)

Dimarts, 13

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 09/09/2016)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 09/09/2016)

12:00h

Intergrup per Palestina

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 06/09/2016)

15:30h

Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/09/2016)

Dimecres, 14

15:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/09/2016)

Divendres, 16

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/09/2016)

10:00h

Ponència: Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 13/09/2016)

Dilluns, 19

11:00h

Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic

Sessió constitutiva

Sala 4

(Aparició al web: 13/09/2016)

15:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei de reforma horària

Sessió ordinària

Sala 9

(Aparició al web: 15/09/2016)

Dimarts, 20

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 16/09/2016)

15:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/09/2016)

15:30h

Ponència: Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 15/09/2016)

Dimecres, 21

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/09/2016)

Dijous, 22

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/09/2016)

15:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/09/2016)

15:45h

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 20/09/2016)

16:00h

Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 20/09/2016)

Divendres, 23

10:00h

Ponència: Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

(Desconvocat/ada: 28/07/2017)

11:00h

Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 21/09/2016)

Dilluns, 26

11:00h

Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 23/09/2016)

Dimarts, 27

10:30h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 23/09/2016)

11:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 23/09/2016)

15:00h

Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/09/2016)

16:00h

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 23/09/2016)

Dimecres, 28

10:00h

Ponència: Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya

Sessió constitutiva

Sala 3

(Aparició al web: 22/09/2016)

12:00h

Ponència: Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

Sessió constitutiva

Sala 9

(Aparició al web: 26/09/2016)

15:15h

Ponència: Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès

Sessió constitutiva

Sala 2

(Aparició al web: 27/09/2016)

16:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/09/2016)

Dijous, 29

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/09/2016)

Divendres, 30

10:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 14/09/2016)

10:00h

Ponència: Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 28/09/2016)

11:00h

Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 28/09/2016)