Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 14 de setembre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del secretari d'Economia davant la Comissió d'Economia i Hisenda per a informar sobre la situació de la secció de crèdit de la Cooperativa Agrícola de Cambrils (Tram. 357-00042/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del secretari d'Hisenda

  • 2.1

   Compareixença del secretari d'Hisenda davant la Comissió d'Economia i Hisenda per a informar sobre la voluntat del Govern amb relació a les funcions de les oficines liquidadores dels registradors de la propietat (Tram. 357-00155/11)

   Comissió d'Economia i Hisenda

   Compareixença.

  • 2.2

   Compareixença del secretari d'Hisenda davant la Comissió d'Economia i Hisenda per a informar sobre el projecte de la nova Agència Tributària de Catalunya i la situació dels treballadors de les oficines liquidadores dels registradors de la propietat (Tram. 357-00156/11)

   Comissió d'Economia i Hisenda

   Compareixença.

 • 3

  Propostes d'audiència en comissió amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives

  • 3.1

   Proposta d'audiència en comissió de la subdirectora general d'Entitats Locals i Seccions de Crèdit amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 352-00476/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.2

   Proposta d'audiència en comissió de Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 352-00477/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.3

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 352-00498/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.4

   Proposta d'audiència en comissió de Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 352-00503/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.5

   Proposta d'audiència en comissió de Lluís Roig, president de l'Associació de Seccions de Crèdit de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 352-00478/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.6

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació de Seccions de Crèdit de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 352-00497/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.7

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 352-00479/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.8

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 352-00496/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.9

   Proposta d'audiència en comissió de Josep Carles Vicente Perelló, en representació d'Unió de Pagesos, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 352-00491/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.10

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació d'Unió de Pagesos de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 352-00483/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.11

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 352-00484/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.12

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 352-00480/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.13

   Proposta d'audiència en comissió de Daniel Pallejà, president de la Plataforma d'Afectats de la Cooperativa Agrícola de Cambrils, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 352-00481/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.14

   Proposta d'audiència en comissió de Daniel Pallejà, president de la Plataforma d'Afectats de la Cooperativa Agrícola de Cambrils, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 352-00487/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.15

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de les cooperatives arrossaires de les Terres de l'Ebre amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 352-00482/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.16

   Proposta d'audiència en comissió de Jordi Marcel Matamoros Reverté, president de la Cambra Arrossera del Montsià i vicepresident de la Plataforma Anti-Fons Obligatori, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 352-00489/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.17

   Proposta d'audiència en comissió de Francesc Bayo Fumadó, en representació de la Cambra Arrossera del Montsià, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 352-00494/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.18

   Proposta d'audiència en comissió de Francesc Bayo Fumadó, director general de la Cambra Arrossera del Montsià, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 352-00488/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.19

   Proposta d'audiència en comissió de Josep Segura Solé, president de la Plataforma Anti-Fons Obligatori, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 352-00502/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.20

   Proposta d'audiència en comissió de Josep Segura Solé, president de la Cooperativa Agrícola de Maials i president de la Plataforma Anti-Fons Obligatori, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 352-00486/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.21

   Proposta d'audiència en comissió de Josep Segura Solé, en representació de la Plataforma Anti-Fons Obligatori, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 352-00495/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.22

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Plataforma Anti-Fons Obligatori amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 352-00499/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.23

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Sindicat de Joves Agricultors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 352-00485/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.24

   Proposta d'audiència en comissió de Manuel Vives, advocat i ex-assessor d'Unió de Pagesos, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 352-00490/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.25

   Proposta d'audiència en comissió d'Ignacio Farrando Miguel, catedràtic de dret mercantil de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 352-00492/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.26

   Proposta d'audiència en comissió de Miquel Trias Sagnier, catedràtic de dret mercantil d'ESADE - Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 352-00493/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.27

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació d'Analistes Financers Internacionals amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 352-00500/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.28

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació Catalana de Caixes d'Estalvis amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 352-00501/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.29

   Creació del grup de treball per a debatre la creació d'una banca pública catalana