Notícies

El president de la Generalitat compareix demà davant el Ple per informar de l'elaboració dels pressupostos

El ple començarà demà a les 9 h amb la sessió de control, i la cambra votarà dijous el decret llei dels VTC

Dimarts, 26 de febrer de 2019. Palau del Parlament

El president de la Generalitat durant la sessió de control de la darrera sessió plenària

Parlament de Catalunya. 2019

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El president de la Generalitat, Quim Torra, compareixerà demà dimecres a la tarda davant el Ple per donar compte de l'elaboració dels pressupostos de la Generalitat per al 2019. El ple començarà demà a les nou amb la sessió de control i s'allargarà fins dijous a la tarda. L'ordre del dia també inclou el debat i la votació del decret llei sobre les llicències VTC; el debat de totalitat de la proposició de llei del PSC-Units sobre el malbaratament alimentari; les propostes de Cs i CatECP per crear una comissió d'investigació sobre l'adjudicació del servei d'abastament d'aigua en alta Ter-Llobregat; cinc interpel·lacions; vuit mocions, i la designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2019.

La sessió de control començarà amb les preguntes als consellers, i tot seguit el president de la Generalitat respondrà les que li formulin els caps de fila o portaveus dels grups de Cs, JxCat, ERC, el PSC-Units i CatECP i del subgrup de la CUP sobre l'actualitat política.

Els consellers hauran de respondre les preguntes dels grups sobre el suport que presta el Govern a Carles Puigdemont, la dependència (Cs), el sistema d'emergències i seguretat, el Pla d'inversions de Ports de la Generalitat (JxCat), el tancament de l'exercici pressupostari del 2018, les malalties minoritàries (ERC), la inversió en infraestructures, l'estat d'algunes instal·lacions judicials (PSC-Units), el model de prestació de serveis de rehabilitació ambulatòria i domiciliària (CatECP) i la situació de la justícia (PPC).

Acabada la sessió de control, la cambra designarà Antonio Espinosa (Cs), Narcís Clara (JxCat) i Marc Sanglas (ERC) diputats interventors per al període pressupostari del 2019. Aquests diputats seran, per tant, els encarregats de supervisar l'execució del pressupost del Parlament per a aquest període.

Comissió d'investigació
A continuació, la cambra debatrà i votarà les propostes, una de Cs i una altra de conjunta de Cs i CatECP, per crear una comissió d'investigació sobre l'adjudicació del servei d'abastament d'aigua en alta Ter-Llobregat i sobre les conseqüències de la ratificació de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 22 de juny de 2015 que anul·la aquesta adjudicació. Tal com recullen totes dues propostes, la comissió tindria per finalitat depurar les responsabilitats polítiques en aquest cas i impulsar reformes per evitar que es repeteixi una situació semblant.

La creació de la comissió s'aprovarà si la proposta obté més vots a favor que no en contra. Si aquest és el cas, primer la comissió s'haurà de constituir, i després haurà d'elaborar i aprovar un pla de treball amb les compareixences corresponents.

Compareixença sobre els pressupostos
La compareixença del president de la Generalitat per informar sobre els pressupostos començarà amb la represa del ple dimecres a la tarda. Torra compareix a petició pròpia, però abans la cambra també votarà les sol·licituds de Cs, el PSC-Units i CatECP en el mateix sentit. Si s'aproven, aquestes sol·licituds s'acumularan en aquesta mateixa compareixença.

En la compareixença, primer intervindrà el president Torra sense límit de temps, i a continuació ho faran els grups parlamentaris per un temps màxim de deu minuts. És previst que en el decurs del debat també hi intervingui el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès. Els grups tindran un segon torn de paraula després de la resposta del Govern a les seves primeres intervencions.

Mocions
Entre dimecres i dijous la cambra debatrà i votarà vuit mocions, sobre la situació de la gent gran (PSC-Units), les prioritats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb relació a les polítiques socials (CatECP), les polítiques de joventut (Cs), els «papers de Salamanca» (JxCat), les negociacions ocultes entre el president de la Generalitat i el president del Govern d'Espanya (Cs), la política pressupostària (PPC), les polítiques del coneixement (PSC-Units) i el turisme (JxCat).

La primera moció del PSC-Units insta el Govern a incrementar les prestacions vinculades a residències, cuidadors i places en centres de dia. Entre altres mesures, també li demana que actualitzi la Cartera de serveis socials, congelada des del 2010, i que presenti l'avantprojecte de llei de la gent gran de Catalunya.

La de CatECP demana al Govern que actualitzi l'indicador de la renda de suficiència en els pressupostos del 2019, que hi dobli la inversió en polítiques d'infància i famílies, que hi destini 200 milions d'euros més a la renda garantida de ciutadania i que hi prevegi recursos suficients per crear 3.500 noves places de residència pública per dependència.

La de Cs sobre les polítiques de joventut insta l'executiu a dur a terme diverses accions per millorar, entre altres qüestions, l'oferta de formació professional dual i universitària, a reduir la taxa d'atur juvenil, a incentivar l'emprenedoria entre els joves, a analitzar l'augment de suïcidis en aquest col·lectiu, a implementar protocols per a la igualtat de gènere i a donar suport als joves extutelats.

La de JxCat sobre els «papers de Salamanca» insta el Govern a recuperar tots els documents que encara són a l'arxiu de Salamanca i al militar d'Àvila i li expressa el suport en aquesta tasca.

La segona de Cs exigeix al president de la Generalitat que retiri el document de "les vint-i-una exigències" al Govern espanyol perquè "no representen el que sent la majoria" de la població de Catalunya i l'insta a abandonar la política de "cadira buida, amb la qual ha abdicat de defensar els interessos dels catalans". Així mateix, el text manifesta respecte pels jutges i magistrats, demana que s'acatin els seus pronunciaments i expressa el suport a la policia i als funcionaris de l'Administració de justícia.

La del PPC insta el Govern a registrar abans que acabi el març el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2019.

La del PSC-Units sobre les polítiques del coneixement insta l'executiu, entre altres coses, a garantir els drets socials i sanitaris als estudiants que fan la carrera en una universitat catalana fora de la seva ciutat d'origen, a crear un programa de beques integrals, a potenciar els grups d'investigació universitaris i a afavorir les polítiques de clústers territorials.

A l'últim, la de JxCat sobre el turisme insta el Govern, entre altres coses, a desenvolupar el Pla estratègic de turisme de Catalunya i el Pla de màrqueting amb iniciatives que prioritzin la governança i l'associacionisme, i també el programa «Qualitat turística» i el projecte de decret de turisme.

Proposició de llei sobre el malbaratament alimentari
El ple es reprendrà dijous al matí amb el debat de totalitat de la proposició de llei del PSC-Units que pretén reduir el malbaratament del menjar i aprofitar-lo millor implicant l'Administració i tots el agents de la cadena alimentària en aquest objectiu. La iniciativa arriba a aquest primer debat al Ple sense cap esmena de retorn, de manera que, acabat el debat, continuarà la tramitació parlamentària en ponència i comissió abans que torni al Ple perquè en faci el debat i la votació finals.

La iniciativa estableix l'elaboració d'un pla de lluita contra el malbaratament alimentari i de plans estratègics per als sectors implicats, i entre altres punts obliga els restaurants a facilitar que els clients puguin endur-se el menjar que no s'acabin, prohibeix que els establiments comercials de més de quatre-cents metres quadrats llencin aliments que hagin superat la data de consum preferent i disposa que els concursos públics de serveis que gestionin aliments tinguin clàusules contra el malbaratament. Així mateix, entre altres aspectes, estableix infraccions, sancions de fins a cinquanta mil euros, incentius fiscals per la donació d'aliments a entitats d'acció social i la regulació de l'espigolament.

Decret llei sobre els VTC
A continuació, la cambra farà el debat per validar o derogar el Decret llei 4/2019, del 29 de gener, de mesures urgents en matèria de transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor, que estableix les condicions d'explotació i control d'aquest servei, i que, entre altres aspectes, obliga que es precontracti amb un temps mínim de quinze minuts, habilita els ens locals per augmentar aquest interval i prohibeix que els vehicles circulin per captar clients. El decret arriba al Ple després que el Consell de Garanties Estatutàries n'hagi fet un dictamen, no vinculant, a petició de Cs, que conclou que la precontractació de quinze minuts i l'habilitació als ens locals per augmentar aquest temps vulneren el dret a la llibertat d'empresa que recull l'article 38 de la Constitució espanyola.

El debat l'obrirà el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que presentarà el decret, i tot seguit intervindran els representants dels grups i subgrups parlamentaris. El decret serà validat si obté més vots a favor que no en contra. Si és validat, el Ple també podria acordar que es tramités com a projecte de llei si ho demana algun grup i la majoria de la cambra s'hi pronuncia a favor.

Interpel·lacions
Tot seguit, el Ple debatrà i votarà les darreres mocions, i a l'últim, a la tarda, substanciarà les cinc interpel·lacions de l'ordre del dia, sobre la igualtat de gènere (PSC-Units), els drets de les dones i les desigualtats de gènere (CatECP), la feminització de la pobresa (CUP), el trilingüisme en l'educació (Cs) i l'estratègia comunicativa del Govern (Cs).

Diputada no adscrita
Aquest serà el primer ple a què Elisenda Alamany assistirà ja com a diputada no adscrita, un cop la Mesa va prendre ahir nota de la seva petició d'abandonar el grup de CatECP. En aquesta sessió, Alamany podrà intervenir durant un minut en el debat de la compareixença de Torra i en els debats de procediments legislatius, i mig minut en els de les mocions.