Acessibilitat

Acessibilitat

Declaració d’accessibilitat

El Parlament de Catalunya s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web d’acord amb el Reial decret 1112/2018, del 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2012 del Parlament Europeu i del Consell, del 26 d’octubre de 2016.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://www.parlament.cat, i exclou els continguts incrustats provinents d’altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és conforme amb el Reial decret 1112/2018 parcialment, a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible per les raons següents:

Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018

  • Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica [requisit número 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549: 2019 Contingut no textual]
  • En algunes pàgines, la informació, l’estructura i les relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text. [Requisit número 9.1.3.1 de l’UNE-EN 301.549: 2019 d’informació i relacions]
  • En algunes pàgines, alguns elements no tenen el focus del teclat. [Requisit número 9.2.1.1 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 Teclat]
  • De manera puntual, algunes etiquetes que acompanyen els controls no tenen el mateix nom. [Requisit número 9.2.5.3 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 inclusió de l’etiqueta en el nom].

Càrrega desproporcionada

  • No s’aplica

El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

  • Pot haver-hi arxius d’ofimàtica en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat, tot i que s’ha procurat que la majoria sí que els compleixin.
  • Pot haver-hi continguts de tercers que no estiguin desenvolupats pel Parlament ni sota el seu control, com per exemple arxius ofimàtics.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració es va preparar el 15 de desembre de 2020.
Última revisió de la declaració: 15 de desembre de 2020.

Observacions i dades de contacte

Comunicacions

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018), a través del següent formulari.
Per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General d’Atenció Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, com a Unitat Responsable d’Accessibilitat Web en l’àmbit autonòmic.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018) cal accedir al formulari corresponent.
Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018 i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Altres informacions

Actualment s’estan realitzant treballs d’auditoria per a adequar les possibles disconformitats i aconseguir una accessibilitat plena al lloc web que permeti el seu ús a qualsevol persona, independentment de les seves capacitats.
El lloc web està optimitzat per les darreres versions vigents dels navegadors de FireFox, Safari, Opera, Google Chrome i Microsoft Edge. La resolució web mínima recomanada és de 1280 x 1024.
El lloc web està dissenyat per a una visualització adaptable, de manera que es visualitza de manera òptima en els dispositius de tauletes i mòbils. En aquests dispositius està optimitzat per ser visualitzat en les últimes versions de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador nadiu d’Android.