Comunicacions, queixes i reclamacions relatives a l’accessibilitat del lloc web

Comunicacions, queixes i reclamacions relatives a l’accessibilitat del lloc web

Utilitzeu aquest formulari per a fer una consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web. També podeu informar sobre qualsevol possible incompliment en la matèria, formular una queixa o reclamar sobre una sol·licitud.
    En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, us informem que les dades introduïdes s'incorporaran en un fitxer de responsabilitat del Parlament de Catalunya per gestionar la vostra sol·licitud. Les dades no seran cedides a tercers i un cop finalitzat el servei les destruirem. Podreu accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les, i exercir la resta dels vostres drets adreçant-vos a: Parlament de Catalunya, delegat de protecció de dades, parc de la Ciutadella, s/n, 08003 Barcelona o bé a l'adreça electrònica dpd@parlament.cat.