Cursos i tallers per a grups universitaris

Cursos i tallers per a grups universitaris

Els tallers permeten que els estudiants coneguin amb més detall la institució i el sistema polític català.

UNIVERSITATS

Taller sobre el procediment legislatiu

El taller «El procediment legislatiu al Parlament de Catalunya» és una activitat formativa de projecció institucional que vol acostar la comunitat universitària al Parlament de Catalunya, tot promovent-ne un coneixement més ampli i la implicació i participació dels estudiants.

L’activitat permet que els estudiants coneguin amb més detall la potestat legislativa que el Parlament té atribuïda a l’Estatut (art. 55.2) i el procediment de la cambra legislativa per a exercir-la.

Si hi esteu interessats, envieu un missatge a aulaparlament@parlament.cat.

Taller “Especialitat professional a l’administració parlamentària”

L’activitat promou l’apropament d’estudiants de totes les branques de coneixement universitari al Parlament i posa èmfasi en els principis d’actuació de l’Administració parlamentària.

L’Administració parlamentària està al servei dels diputats i els òrgans de la cambra perquè puguin exercir les funcions que els atribueixen l’Estatut d’autonomia i les lleis. És formada pels lletrats; els centres gestors, integrats per direccions i departaments; els serveis d’assessorament; l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria, i les oficines especialitzades.

Si hi esteu interessats, envieu un missatge a aulaparlament@parlament.cat, indicant dia de la setmana i hora de preferència.

Taller “Eines per a la participació ciutadana”

El taller «Eines per a la participació ciutadana» és una activitat de difusió institucional que vol apropar la comunitat universitària al Parlament.

L’activitat permet que els estudiants coneguin amb més detall el sistema polític català, el funcionament i les funcions del Parlament de Catalunya i, en especial, quines eines té a l’abast la ciutadania per a participar-hi.

Si hi esteu interessats, envieu un missatge a aulaparlament@parlament.cat, indicant dia de la setmana i hora de preferència.

Taller “Seguiment d’una sessió plenària”

El taller «Seguiment d’una sessió plenària» és una activitat de projecció institucional que vol apropar la comunitat universitària al Parlament, tot promovent un coneixement més ampli d’aquest i una implicació i participació més gran dels estudiants.

L’activitat permet que els estudiants coneguin amb més detall el sistema polític català, el funcionament i les funcions del Parlament de Catalunya i el desenvolupament d’una part d’una sessió plenària.

Si hi esteu interessats, envieu un missatge a aulaparlament@parlament.cat, indicant dia de la setmana i hora de preferència.

Pràctiques universitàries al Parlament de Catalunya

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el conveni marc amb les universitats catalanes i els convenis específics amb cadascuna de les universitats, permet als estudiants universitaris de fer pràctiques curriculars en diversos departaments de l’Administració parlamentària.

Les sol·licituds de places de pràctiques es canalitzen per mitjà dels serveis de pràctiques de cadascuna de les universitats del sistema universitari català.

Logotip de l'aula parlament

Parlament de Catalunya. Departament de Relacions Institucionals. Aula Parlament.

Tel. 933 046 500 (ext. 3430). Fax 937 063 204.

Parc de la Ciutadella, s/n, 08003 Barcelona.

www.parlament.cat/aulaparlament 

A/e: aulaparlament@parlament.cat