Espai de documentació de la Ponència: Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura (270-00002/11)

Actualització: 2 de març de 2017

Informació facilitada per: Departament de Gestió Parlamentària

Treballs de la ponència

Documentació

Documentació aportada pels compareixents i les audiències

Sessions de la ponència

Sessió núm. 1, del 28 d'octubre de 2016

Marc jurídic

Informació complementària