Idioma

Català

Traducció oficial

El web del Parlament és format per pàgines estàtiques i, en la major part, per pàgines dinàmiques, que es construeixen a partir de la consulta a les bases de dades.

Es poden consultar en diverses versions els continguts següents:

 • - La informació relativa a la història, l'estructura i el funcionament del Parlament (en occità -aranès- i castellà):

 • - Els textos legislatius són consultables en català, occità (aranès) i castellà:

 • - Les publicacions oficials del Parlament reprodueixen fidelment els documents originals presentats al Registre en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya, en el cas del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), i les intervencions dels oradors en les sessions parlamentàries sigui quina sigui la llengua oficial en què s'hagin expressat, en el cas del Diari de Sessions del Parlament de Catalunya (DSPC).
 • - Versions en llengües no oficials (bàsicament, anglès i francès) de lleis, resolucions, mocions i altres textos aprovats pel Parlament:

Traducció automàtica

Google Translate

Aquesta eina facilita la traducció automàtica de la resta dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.


Castellano

Traducción oficial

El web del Parlamento está formado por páginas estáticas y, en su mayor parte, por páginas dinámicas, que se van construyendo a partir de la consulta a las bases de datos.

Pueden consultarse en distintas versiones los siguientes contenidos:

 • - La información relativa a la historia, la estructura y el funcionamiento del Parlamento (en occitano -aranés- y castellano):

 • - Los textos legislativos son consultables en catalán, occitano (aranés) y castellano:

 • - Las publicaciones oficiales del Parlamento reproducen fielmente los documentos originales presentados en el Registro en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña, en el caso del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), y las intervenciones de los oradores en las sesiones parlamentarias sea cual sea la lengua oficial en que se hayan expresado, en el caso del Diari de Sessions del Parlament de Catalunya (DSPC).
 • - Versiones en lenguas no oficiales (básicamente, inglés y francés) de leyes, resoluciones, mociones y otros textos aprobados por el Parlamento:

Traducción automàtica

Google Translate

Esta herramienta facilita la traducción automática del resto de contenidos del web. El Parlamento no se hace responsable de las versiones obtenidas, que no tienen carácter oficial.


Occitan

Revirada oficiau

Eth web deth Parlament ei format per pagines estatiques e, ena màger part, per pagines dinamiques, que se bastissen a compdar dera consulta des bases de donades.

Se pòden consultar en diuèrses versions es contenguts següenti:

 • - Era informacion relativa ara istòria, era estructura e eth foncionament deth Parlament (en occitan -aranés- e castelhan):

 • - Es tèxtes legislatius se pòden consultar en catalan, occitan (aranés) e castelhan.

 • - Es publicacions oficiaus deth Parlament reprodusissen fidèument es documents originaus presentadi en Registre en quinsevolha des lengües oficiaus en Catalonha, en cas deth Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), e es intervencions des oradors enes sessions parlamentàries sigue quina sigue era lengua oficiau en qué s'agen expressat, en cas deth Diari de Sessions del Parlament de Catalunya (DSPC).
 • - Versions en lengües non oficiaus (basicament, anglés e francés) de leis, resolucions, mocions e d'auti tèxtes aprovadi peth Parlament.

Revirada automatica

Google Translate

Aguest esturment facilite era revirada automatica des auti contenguts deth web. Eth Parlament non se hè responsable des versions obtengudes, que non an caractèr oficiau.

Logo de Google Translate Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.


Tecnologia de Traductor

Un cop seleccionat l'idioma de navegació obtindreu la traducció a l'idioma triat.

Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.


Versions oficials de textos aprovats

Destacat de la pàgina de Twitter del Parlament de Catalunya
Destacat de la pàgina de Facebook del Parlament de Catalunya
Destacat del canal de Youtube del Parlament de Catalunya
Destacat del compte d'Instagram del Parlament de Catalunya
Amb l'objectiu de potenciar la participació dels ciutadans en l'activitat parlamentària, el Parlament ha obert espais a diverses plataformes.
Canal d'atenció a les consultes relacionades amb les diferents funcions del Parlament.
Hi trobareu una oferta variada d'articles personalitzats amb el logotip del Parlament, i les publicacions de la institució.

El portal del Parlament està optimitzat per a les darreres versions de navegadors i per a una resolució mínima de pantalla de 1024 x 768.