Setmana del Parlament Universitari 2018

Informació facilitada per: Aula ParlamentPla formatiu

Destinataris

La Setmana del Parlament Universitari és un curs de formació destinat a l'alumnat de les universitats de Catalunya, tot i que no s'exclouen altres universitats; com tampoc no s'exclou cap branca de coneixement.

Objectiu

L'objectiu de la Setmana del Parlament Universitari és donar a conèixer el funcionament polític, l'estructura i les funcions de la institució parlamentària, i també la tasca de les persones que la representen. El curs es dissenya i es desenvolupa dins el marc de cooperació entre les universitats del sistema universitari català i el Parlament de Catalunya. Els alumnes que hi participen tenen l'oportunitat d'obtenir reconeixement acadèmic (segons la modalitat en què el fa cada universitat) en un àmbit teòric i pràctic que es caracteritza per l'exclusivitat del resultat que ofereix la cooperació entre aquestes institucions.

La Setmana del Parlament Universitari s'estructura a partir d'un seguit de simulacions de l'activitat parlamentària tutoritzades per professors universitaris, en les quals també participen representants del Parlament de Catalunya i representants d'altres àmbits polítics i institucionals catalans.

Per a fer la simulació, els alumnes s'organitzen d'acord amb les seves àrees de coneixement i d'interès, i es constitueixen en:
- Grups parlamentaris
- Assessors jurídics (lletrats)
- Assessors lingüístics
- Premsa parlamentària i altres mitjans de comunicació

Reconeixement de crèdits universitaris

Gràcies al conveni específic de col·laboració entre el Parlament de Catalunya i les universitats del sistema universitari de Catalunya per a la consolidació del projecte «Setmana del Parlament Universitari», les universitats reconeixen acadèmicament l'alumnat que hi participa, segons el règim de cada una, a partir del pla formatiu i el nombre d'hores de què consta el curs.

Criteris de selecció dels participants

Els criteris de selecció es basen en:
- L'expedient acadèmic.
- El curs acadèmic.
- La motivació personal per fer el curs de formació.

Professorat

La Setmana del Parlament Universitari compta amb la col·laboració de professors de les diferents universitats del sistema universitari català, tant en el disseny del curs com en la tutoria i avaluació.

Sessions

La simulació de l'activitat parlamentària es combina amb:
- Sessions de treball amb diputats del Parlament de Catalunya.
- Sessions de treball amb representants del Govern de la Generalitat de Catalunya i d'altres institucions del sistema polític català.
- Sessions de treball amb professors universitaris.

Els alumnes seran avaluats de manera continuada durant la Setmana del Parlament Universitari pels professors responsables.

Més informació