Cursos i tallers per a grups universitaris

Informació facilitada per: Departament de Relacions Institucionals

Universitats


Imatge dels tallers d'universitats.

Taller «Especialitat professional a l'administració parlamentària»


L'activitat promou l'apropament d'estudiants de totes les branques de coneixement universitari al Parlament i posa èmfasi en els principis d'actuació de l'Administració parlamentària.

L'Administració parlamentària està al servei dels diputats i els òrgans de la cambra perquè puguin exercir les funcions que els atribueixen l'Estatut d'autonomia i les lleis. És formada pels lletrats; els centres gestors, integrats per direccions i departaments; els serveis d'assessorament; l'Oïdoria de Comptes i Tresoreria, i les oficines especialitzades.

Si hi esteu interessats, envieu un missatge a aulaparlament@parlament.cat, indicant dia de la setmana i hora de preferència.

Imatge del taller.

Taller «Eines per a la participació ciutadana»


El taller «Eines per a la participació ciutadana» és una activitat de difusió institucional que vol apropar la comunitat universitària al Parlament.

L'activitat permet que els estudiants coneguin amb més detall el sistema polític català, el funcionament i les funcions del Parlament de Catalunya i, en especial, quines eines té a l'abast la ciutadania per a participar-hi.

Si hi esteu interessats, envieu un missatge a aulaparlament@parlament.cat, indicant dia de la setmana i hora de preferència.

Imatge del taller.

Taller «Seguiment d'una sessió plenària»


El taller «Seguiment d'una sessió plenària» és una activitat de projecció institucional que vol apropar la comunitat universitària al Parlament, tot promovent un coneixement més ampli d'aquest i una implicació i participació més gran dels estudiants.

L'activitat permet que els estudiants coneguin amb més detall el sistema polític català, el funcionament i les funcions del Parlament de Catalunya i el desenvolupament d'una part d'una sessió plenària.

Si hi esteu interessats, envieu un missatge a aulaparlament@parlament.cat, indicant dia de la setmana i hora de preferència.